Costume

Pro Paschixedda torrat su presčpiu in s'Orto Botanicu de Casteddu

Sābadu 9 de su mese de nadale at a essere inchingiadu su presčpiu artėsticu de s'Orto Botanicu de s'Universidade de Casteddu. Fintzas ocannu est istadu organizadu in s'antiga tzisterna romana.Est un'installatzione fata dae duas isculturas de pedra realizadas dae su maistru Gianni Salidu, artista ca non b'at prus dae s'annu 2009. Pro sa fata de abertura, a sa deghe e mesu, b'at a èssere su diretore de s'Ortu, Gianluigi Bacchetta, in paris cun sa mugere de s'artista ca – in riferimentu a sa sacra figura de su presèpiu - aiat naradu: “Fàghere unu presèpiu pro mie est unu donu a sa famìlia culla de lughe e amore”.

Su presèpiu at a abarrare abertu pro totu su perìodu de is festas, finas a s'oto de su mese de ghennàrgiu. Pro sos istudiante de s'Universidade de Casteddu e sos casteddajos sa intrada est gratùita.

Ultimo aggiornamento:
Altre notizie
Rubriche
Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
  1. inserisci l'indirizzo
  2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
  3. decidi cosa mangiare
  4. attendi la consegna a domicilio
www.clickegusta.it