Politica

Aritzo pigat 40 mėgia čuros pro ospitare su Casteddu

Su Comunu de Aritzo at a retzire 40 mėgia čuros pro ite dae carchi annos ospitat s'iscuadra de su Casteddu in antis de su campionadu de Serie A.Ddu at detzìdidu lunis a merie su Consìgiu regionale cun d'unu emendamentu a sa lege finantziària. Is polèmicas, comente iscriet s'Agi, no sunt fartadas mancari chi ant votadu contra isceti duas consigieris. Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia narat: “Deo so tifosu de su Casteddu però custu emendamentu, aici comente est iscritu, no si podet votare. Àtera cosa imbetzes est si mi narais ca depemus atirare àteras manifestatziones isportivas”.

Su dinari ant a serbire pro fàghere prus bellu s'impiantu de carche. Ddu acrarit Pietro Pittalis, capo grupu de Forza Italia: “Depemus assegurare sa mègius cunditzione pro su ritiru de su Casteddu. Votamus pro sustennere a s'iscuadra”.

Ultimo aggiornamento: