Spettacolo e Cultura

In Casteddu sa mustra “Modigliani: Opera sola”

Inchingiada in Casteddu, a sa Galleria comunale, sa mustra ca pertocat Modigliani. Su tìtulu est simple, “Opera sola”, e alabat sa vida, sa personalidade e su traballu de s’artista nàschidu in Livorno e connotu dae totu su mundu. Dae gioja 7 de su mese de nadale a bia a su 11 de su mese de martzu est possìbile dda bisitare. No est una mustra comente àteras pro ite b’at isceti unu cuadru, sa Cariatide.Su motivu ddu acrarit Paolo Frau, assessore pro sa Cultura de su Munitzìpiu de Casteddu: “Bolemus cramare s’atentu de sos visitatores a pitzu de sìngulas òperas e a pitzu de unu sìngulu artista. A pustis amus a isvilupare unu percursu in nue contamus su perìodu e su cuntestu istòricu ca at permìtidu de pensare una òpera”.

Ultimo aggiornamento: