Spettacolo e Cultura

In Casteddu tres dies cun hip hop e arte de istrada

Totu est prontu pro “Sardigna H2 culture” rassigna dedicada a su mundu de sa cultura de istrada, street culture narant in inglesu, promòvida dae s'assòtziu Myself Music ca tenet pro mere s'artista casteddaju Dj Key D, pro totus Davide Spanu, ca dae sa passione pro sa black music at faghidu sa pròpia carriera artìstica. Spanu est andadu a ballare in fatas de meda importu in tzitade comente Londra, Bartzellona o Ibiza.Sa manifestatzione de Casteddu, ca cumentzat chenàbura e acabbat domìniga, previdit mùsica, ispetàculos, cunvegnos, laboratòrios artìsticos ca punnant a interessare mescamente giovunus ca bivent in is bighinados prus isvantagiados.

Ultimo aggiornamento: