Sport

Su Casteddu remontat a sa Samp: a s'Arena acabbat 2 a 2

Su Casteddu baląngiat unu puntu in classģfica posca ąere paregiadu pro duas a duas contra a sa Sampdoria in su antģtzipu de sa sčighisima partida se sa Serie A. Ma pro su Casteddu no est istada una gara meda fątzile.Sos sardos di fatis ant pigadu duas gol in su primu tempus. A su 12° Quagliarella, marcat su prima rete cun d'unu tiru de destru. Colant sete minutos e s'ataccante de sa Sampdoria signat un'àteru gol, custa borta de manca pro no si faghere mancare nudda.

Ma in campu b'at su Casteddu puru, mancari chi aiat pèrdidu tres giogadores pro infortuniu. In su segundu tempus, a su 54° minutu, Viviano, su portieri de sa Samp, regalat unu gol isballiende unu tiru ca iscudet s'ischina de Farìas e batit sa boccia in rete. Colant isceti chimbe minutos e su Casteddu pareggiat: custa borta est unu corpu de conca de su bomber Pavoletti a fàghere aboghinare totu s'istadiu.

Ultimo aggiornamento:
Altre notizie
Rubriche
Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
  1. inserisci l'indirizzo
  2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
  3. decidi cosa mangiare
  4. attendi la consegna a domicilio
www.clickegusta.it