Sport

Su Casteddu remontat a sa Samp: a s'Arena acabbat 2 a 2

Su Casteddu balàngiat unu puntu in classìfica posca àere paregiadu pro duas a duas contra a sa Sampdoria in su antìtzipu de sa sèighisima partida se sa Serie A. Ma pro su Casteddu no est istada una gara meda fàtzile.Sos sardos di fatis ant pigadu duas gol in su primu tempus. A su 12° Quagliarella, marcat su prima rete cun d'unu tiru de destru. Colant sete minutos e s'ataccante de sa Sampdoria signat un'àteru gol, custa borta de manca pro no si faghere mancare nudda.

Ma in campu b'at su Casteddu puru, mancari chi aiat pèrdidu tres giogadores pro infortuniu. In su segundu tempus, a su 54° minutu, Viviano, su portieri de sa Samp, regalat unu gol isballiende unu tiru ca iscudet s'ischina de Farìas e batit sa boccia in rete. Colant isceti chimbe minutos e su Casteddu pareggiat: custa borta est unu corpu de conca de su bomber Pavoletti a fàghere aboghinare totu s'istadiu.

Ultimo aggiornamento: